Ho Diem Phuc

Hồ Diễm Phúc

Trợ lý nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu của chị bao gồm đề tài tìm hiểu cơ chế kháng kháng sinh, khả năng gây bệnh, miễn dịch và mối quan hệ di truyền của các vi khuẩn gây bệnh như Streptococcus suis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile, Bacillus spp…..

Lịch sử làm việc

2014

Gia nhập Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người, OUCRU

2014

ThS, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Luận án của cô được thực hiện để xác định đặc điểm của các chủng Streptococcus suis phân lập từ bệnh nhân viêm màng não.

Skip to content