Ho Thi Kim Thao

Hồ Thị Kim Thảo

Kĩ thuật viên phòng lab

Thảo đang hỗ trợ các dự án đang triển khai, bao gồm: Lây nhiễm Streptococcus pneumoniae ở trẻ em khỏe mạnh và trẻ em mắc bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng: tỷ lệ lưu hành và hồ sơ nhạy cảm với kháng sinh ở Việt Nam (CHANCES) và Phương pháp giám sát dựa trên quản lý tổng hợp và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người trong các hệ thống chăn nuôi mới nổi ”.

Lịch sử làm việc

2021

Chính thức gia nhập OUCRU với vị trí kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và song song đó là nghiên cứu để theo đuổi bằng Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với luận văn thạc sĩ, hướng nghiên cứu của Thảo hiện tập trung vào đề tài “ Vai trò của gen màng sinh học đối với độc lực và tính kháng kháng sinh của Streptococcus suis serotype 2 ”.

2021

Tốt nghiệp cử nhân ngành vi sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khóa luận tốt nghiệp của cô với tên gọi “ Sự hình thành màng sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis serotype 2 ở Việt Nam: mối quan hệ giữa kiểu gen và năng suất ” đã vinh dự được hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen xuất sắc.

2020

Gia nhập nhóm Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người tại OUCRU để lấy bằng Cử nhân. dự án.

Skip to content