Kartika Saraswati

Kartika Saraswati

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Tika hiện đang theo đuổi bằng Tiến sĩ Y khoa Lâm sàng tại Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Thông qua dự án của mình, cô muốn điều tra xem bệnh sốt phát ban là một vấn đề sức khỏe ở mức độ nào và xác định các rào cản hoặc lỗ hổng trong việc giải quyết căn bệnh này ở Indonesia. Dự án của cô ấy kết hợp các phương pháp khác nhau (bao gồm đánh giá hệ thống, nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc huyết thanh và đánh giá tài liệu) để trả lời các câu hỏi nghiên cứu trong môi trường hạn chế về nguồn lực.

Lịch sử làm việc

Trình độ

  • Văn bằng Y học Nhiệt đới và Vệ sinh, Đại học Bác sĩ Hoàng gia Luân Đôn, Vương quốc Anh
  • Thạc sĩ Khoa học về Sức khỏe Quốc tế và Y học Nhiệt đới, Đại học Oxford, Vương quốc Anh
  • Bác sĩ y khoa, Khoa Y, Đại học Udayana, Bali, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Kartika Saraswati, Ivo Elliott, Nicholas P J Day, J Kevin Baird, Stuart D Blacksell, Ristiyanto, Catherine L Moyes
PLoS Negl Trop Dis
September 25, 2023
DOI: 10.1371/journal.pntd.0011412
Skip to content