Nguyen Xuan Truong

Nguyễn Xuân Trường

Kĩ thuật viên phòng lab

Hướng nghiên cứu của anh là sử dụng các công cụ y sinh học để xác định cơ chế kháng kháng sinh, khả năng gây bệnh và mối quan hệ di truyền của vi khuẩn Gram dương như Streptococcus suis, Streptococcus pneumoniae.

Lịch sử làm việc

2015

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Gia nhập Nhóm Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người .

Skip to content