Pham Van Minh

Phạm Văn Minh

Trợ lý nghiên cứu

Cùng với nhóm, anh làm việc để nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Vi sinh tại các bệnh viện trên toàn quốc cũng như cung cấp hỗ trợ liên quan về lâm sàng và nuôi cấy vi sinh cho các nghiên cứu tại OUCRU.

Lịch sử làm việc

2007

Gia nhập Phòng thí nghiệm nghiên cứu vi sinh OUCRU

2006

Cử nhân Kỹ thuật (Khoa học Sinh học) của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

2005

Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật viên tại Đại học Y Dược TP.HCM

Skip to content