Zoo_Thai Dang Cuong Huy

Thái Đặng Cường Huy

Kĩ thuật viên phòng lab

Huy chịu trách nhiệm sản xuất các loại Giá thể Vi sinh cho tất cả các phòng thí nghiệm nghiên cứu tại OUCRU.

Anh ấy đang tích cực mở rộng công việc của mình sang vi sinh học lâm sàng và anh đặt mục tiêu tham gia vào các dự án nghiên cứu khác nhau để cải thiện kỹ năng của mình về sinh học phân tử.

Lịch sử làm việc

2020

Đã tham gia Phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng OUCRU

Cử nhân

Đại học Mở TP.HCM, chuyên ngành Công nghệ sinh học

Skip to content