2022 Wellcome Visit to OUCRU Ho Chi Minh & HTD

TS. Nguyễn Vĩnh Trung

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

Nguyễn Vinh Trung hiện đang làm việc với tư cách là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm dịch tễ học các mầm bệnh lây từ động vật sang người và động lực kháng kháng sinh trong quần thể vi khuẩn.

Lịch sử làm việc

2011

Gia nhập OUCRU để lấy bằng tiến sĩ trong một dự án hợp tác giữa OUCRU và Đại học Amsterdam mang tên “Kháng thuốc kháng sinh giữa người-động vật ở Việt Nam”.

2010

Thạc sĩ Khoa học Thú y của Đại học Murdoch (Úc)

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Peter J Diebold, Matthew W Rhee, Qiaojuan Shi, Nguyen Vinh Trung, Fayaz Umrani, Sheraz Ahmed, Vandana Kulkarni, Prasad Deshpande, Mallika Alexander, Ngo Thi Hoa, Nicholas A Christakis, Najeeha Talat Iqbal, Syed Asad Ali, Jyoti S Mathad, Ilana L Brito
Nat Commun
December 14, 2023
DOI: 10.1038/s41467-023-42998-6
Marta Ferrandis-Vila, Sumeet K. Tiwari, Boas van der Putten, Nguyen V. Trung, Rik Oldenkamp, Martin Bootsma, Sebastien Matamoros, Hoa T. Ngo, Julio Alvarez, Jennifer M. Ritchie, Amanda Fivian-Hughes, Angelika Fruth, Joy Leng, Roberto M. La Ragione, Maria Ugarte-Ruiz, Astrid Bethe, Stefan Schwarz, Torsten Semmler, Constance Schultsz, Christian Menge & Christian Berens
BMC Microbiol
May 18, 2022
DOI: 10.1186/s12866-022-02508-y
1 2 4
Skip to content