Untitled design – 1

Veranita Desviani Nurkamal

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Veranita hỗ trợ cho nghiên cứu INVITE.

Lịch sử làm việc

2022

Gia nhập OUCRU Indonesia

Trình độ

Văn bằng IV Kỹ thuật viên Y tế Đại học Muhammadiyah Purwokerto

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content