Nghiên cứu giám sát bệnh phong

Đơn vị tài trợ
Quỹ Wellcome
DermLink

Chủ nhiệm đề tài
GS Hardyanto Soebono
BS Marlous Grijsen

Location
Sumba, Indonesia

Thời gian thực hiện
Tháng 9/2022 – Tháng 8/2023

Triển lãm trực tuyến

 

Dự án có mục đích tìm ra bằng chứng cơ bản quan trọng cần thiết để hướng dẫn việc thiết lập ưu tiên cho chương trình nghiên cứu trong tương lai về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp can thiệp loại trừ.

Bối cảnh nghiên cứu

Các bệnh liên quan đến da là mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng ở miền đông Indonesia, bao gồm các bệnh da liễu nhiệt đới bị lãng quên (skin-NTDs), và tạo ra gánh nặng tài chính và xã hội đáng kể cho cộng đồng.

Sumba Foundation là một tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tây Sumba, một hòn đảo nông thôn xa xôi ở miền đông Indonesia. Kể từ năm 2020, Sumba Foundation đã hợp tác với đại học Gadjah Mada (UGM) và OUCRU Indonesia để triển khai các dịch vụ về bệnh da liễu từ xa nhằm hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu cung cấp các dịch vụ chăm sóc da chất lượng. Sáng kiến này được tài trợ bởi DermLink. Thông qua dự án này, chúng tôi xác định được nhiều người mắc bệnh phong trước đây không được chẩn đoán. Mục đích của nghiên cứu giám sát là khảo sát gánh nặng của bệnh phong, ghẻ và các bệnh da liễu nhiệt đới bị lãng quên khác ở Sumba.

Mục tiêu

Bằng cách áp dụng kết hợp nhiều cách tiếp cận có cấu trúc để phát hiện ra ca bệnh và theo dõi người tiếp xúc, trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng như trong các cộng đồng nông thôn, dự án có mục đích tìm ra bằng chứng cơ bản quan trọng cần thiết để hướng dẫn việc thiết lập ưu tiên cho chương trình nghiên cứu trong tương lai về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp can thiệp loại trừ. Để mô tả gánh nặng của bệnh phong, bệnh ghẻ và các bệnh da liễu nhiệt đới bị lãng quên tại các phòng khám y tế và thực hiện giám sát chủ động và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc với bệnh phong và bệnh ghẻ ở Sumba.

Kết quả đến hiện tại

Công tác chuẩn bị nghiên cứu hiện đang được tiến hành. Việc thu thập dữ liệu dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 1 năm 2023. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ có vào năm 2023.

Loading...

Dự Án Có Sự Tham Gia Của

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Sumba Foundation

Sumba Foundation

Gadjah mada

Trung tâm Y học Nhiệt đới, Đại học Gadjah Mada

Skip to content