Phát triển PCR thời gian thực để chẩn đoán phân tử bệnh xoắn khuẩn vàng da ở Indonesia (DETECSI)

Đơn vị tài trợ
Wellcome

Chủ nhiệm dự án
BS Suwarti

Thời gian thực hiện
Tháng 7/2019 – Tháng 12/2022

 

 

Dự án nhằm mục đích thiết lập chẩn đoán phân tử bệnh xoắn khuẩn vàng da đã được kiểm chứng bằng cách sử dụng gen lipl32 và secY, để sử dụng ở những nơi hạn chế tính khả dụng của MAT.

Bối cảnh nghiên cứu

Bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospirosis) là một bệnh do vi khuẩn ảnh hưởng đến con người và động vật, và là một trong những bệnh nhiệt đới bị bỏ quên do WHO liệt kê. Tỷ lệ mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da ở Đông Nam Á được ước tính là 12,5 trường hợp trên 100.000 người mỗi năm với tỷ lệ tử vong do mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da nặng ước tính từ 5-40%.

Ở Indonesia, bệnh xoắn khuẩn vàng da có thể là một vấn đề chưa được công nhận, chưa được báo cáo, do nhiễm trùng không có biểu hiện lâm sàng rõ ràng, bị chẩn đoán nhầm là sốt xuất huyết Dengue, sốt thương hàn hoặc các bệnh lưu hành khác và do thiếu năng lực của phòng thí nghiệm để thực hiện các xét nghiệm khẳng định.

Phân tích bệnh xoắn khuẩn vàng da trong phòng thí nghiệm dựa trên tiêu chuẩn vàng huyết thanh học, xét nghiệm agglutinin vi thể (MAT), chỉ có ở rất ít phòng thí nghiệm tham chiếu ở Indonesia. Jakarta là thủ đô của Indonesia và là tỉnh đông dân nhất. Trong trận lũ lụt lớn vào tháng 1 năm 2020, Cơ quan Y tế Jakarta đã báo cáo một đợt bùng phát hơn 250 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da.

Mục tiêu

Chúng tôi đã tìm cách nghiên cứu các mẫu máu được lưu trữ từ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da từ chương trình giám sát bệnh xoắn khuẩn vàng da cũng như các trường hợp nhập viện.

Kết quả đến hiện tại

Một kho lưu trữ sinh học nhỏ đã được thiết lập cho các mẫu bệnh phẩm của các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da từ giám sát dịch tễ học và các trường hợp nhập viện. Các phân tích trong phòng thí nghiệm hiện đang được tiến hành.

Một cuộc thảo luận công khai trực tuyến về bệnh xoắn khuẩn vàng da do nhà nghiên cứu DETECSI và nhóm OUCRU PCE tổ chức trên WhatsApp.
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

UI

Khoa Y, Đại học Indonesia

OUCRU

Phòng xét nghiệm y tế khu vực Jakarta

Jakarta Health Office

Văn phòng Y tế Jakarta

Skip to content