Xác định các gen độc lực tiềm năng liên quan đến nhiễm trùng Streptococcus suis trên người sử dụng dữ liệu giải trình tự toàn bộ bộ gen

Streptococcus suis là một vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên heo, đồng thời cũng là tác nhân gây nên các bệnh nghiêm trọng mới nổi trên người. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu các gen độc lực của S. suis với tiềm năng ứng dụng cho việc sàng lọc tỉ lệ hiện hiện của các yếu tố độc lực từ dữ liệu giải trình tự bộ gen. Đồng thời, nghiên cứu cũng phân tích và đề xuất các yếu tố độc lực tiềm năng liên quan đến khả năng gây bệnh của S. suis trên người.
Loading...
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content