Giới thiệu về nhóm Kết nối khoa học với công chúng

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Oxford là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng lâm sàng. Cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật trong khu vực, sự hiểu biết và truyền thông về các vấn đề khoa học và sức khỏe trong bối cảnh xã hội, văn hóa và lịch sử của cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam, Nepal và khu vực cần được cải thiện một cách nhanh chóng. Do đó, nhóm Kết Nối Khoa Học với Công Chúng của OUCRU ra sức tăng cường các hợp tác trong nghiên cứu bằng cách kết nối cộng đồng và nhà khoa học với nhau.

Chúng tôi có 2 mục tiêu chính: trước tiên là kết nối cộng đồng địa phương vào các nghiên cứu của chúng tôi để tạo ra đối thoại giữa nhà nghiên cứu và cộng đồng, và để chúng tôi hiểu hơn về các yếu tố thúc đẩy họ và các góc nhìn của họ. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi là để phát triển các sáng kiến đưa khoa học trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi người bằng những cách thức có sức thu hút và giải trí, ví dụ như qua việc dàn dựng nhà hát khoa học, buổi tranh biện sôi động hay qua các bài viết khoa học.

Chia sẻ kiến thức sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về giá trị và sự cần thiết của nghiên cứu khoa học, khuyến khích giới trẻ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và tạo điều kiện cho mọi người nhìn nhận thế giới ở những khía cạnh mới. Các hoạt động kết nối khoa học được hỗ trợ bởi   Wellcome Trust International Engagement Awards, và chúng tôi còn nhận các đóng góp khác của các công ty tại TP. HCM. Chúng tôi hợp tác với cơ quan của chính phủ như Sở Giáo Dục và Truyền Thông về Sức Khỏe (T4G) cho mỗi dự án, và nhận sự hỗ trợ của Bệnh Viện Nhiệt Đới, TP. HCM.