BS. Dư Hồng Đức

Họ tên

Tiến sỹ, Dư Hồng Đức

Vị trí

Nghiên cứu sau tiến sỹ Thống kê Y sinh

 

Giới thiệu

Tiến sỹ Dư Hồng Đức là một nhà thống kê y sinh và dịch tễ học làm việc tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam. Tiến sỹ Đức nhận bằng Tiến sỹ tại Trường Đại học Tasmania và Thạc sỹ Y tế công cộng, chuyên ngành Dịch tễ học và Thống kê Y sinh tại Trường Đại học Melbourne, Úc. Anh bắt đầu làm việc tại bộ phận Thống kê Y sinh thuộc OUCRU-Việt Nam từ năm 2020. Trước khi làm việc tại OUCRU, anh có 12 năm kinh nghiệm làm việc và tiến hành nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, áp dụng thống kê y sinh, dịch tễ học, thiết kế nghiên cứu và các phương pháp định lượng cho các nghiên cứu quan sát và nghiên cứu can thiệp. Tiến sỹ Đức có mối quan tâm nghiên cứu được phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc đa dạng với những quần thể dân cư thiệt thòi ở Việt Nam và Úc, bao gồm các dấu hiệu dự đoán sinh học, mô hình tiên lượng bệnh tật, số liệu theo dõi dọc, các yếu tố quyết định sức khỏe, áp dụng vào trong các dự án nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm được tiến hành tại OUCRU.


Bài báo Khoa học

  1. Du D, Bruno R, Blizzard L, et al. The metabolomic signatures of alcohol consumption in young adultsEur J Prev Cardiol. 2020;27(8):840-849. doi:10.1177/2047487319834767
  2. Du D, Bruno R, Dwyer T, Venn A, Gall S. Associations Between Alcohol Consumption and Cardio-Metabolic Risk Factors in Young AdultsEur J Prev Cardiol. 2017;24(18):1967-1978. doi:10.1177/2047487317724008