Sự kiện

Hàng năm OUCRU tổ chức một ngày Open Day để cho phép các nhà khoa học trẻ tràn đầy nhiệt huyết đến tham quan cơ sở và tìm hiểu thêm về nghiên cứu của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi rất quan tâm đến việc thu hút sinh viên tiến sĩ trong tương lai và cung cấp cho họ thông tin đặc biệt về chương trình tiến sĩ (PhD)  tại OUCRU.

Là một phần của Ngày Open Day, chúng tôi tạo cơ hội cho mọi người tham gia để:

  • Tìm hiểu về OUCRU và chương trình nghiên cứu tiến sĩ
  • Gặp gỡ các nhà khoa học OUCRU
  • Nói chuyện với các PhD đang học tập và nghiên cứu tại OUCRU
  • Ăn trưa và  thưởng thức phần trưng bày poster của các PhD
  • Tham quan các phòng thí nghiệm.

Vui lòng theo dõi website của chúng tôi để biết chi tiết về Ngày Open Day!