January 3, 2024

HCDC: Nhân viên y tế cũng cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần

Ngày 8/12/2023 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tại thành phố”. Hội thảo nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế, đề xuất chiến lược và nguồn lực hiệu quả để giúp nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính mình.

Nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Họ thường là những người đầu tiên tiếp xúc với người dân đang phải đối mặt với thách thức về thể chất và tinh thần, đồng thời phụ trách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Công việc này có thể tạo áp lực đáng kể lên nhân viên y tế, dẫn đến căng thẳng và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Do đó, nhân viên y tế cần được giúp đỡ để quản lý căng thẳng một cách hiệu quả, giảm áp lực công việc, và tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Một trong những trọng tâm của nhóm Kết nối Khoa Học với Công chúng và Cộng đồng tại OUCRU là hỗ trợ nhân viên y tế. Nhóm đã và đang có nhiều dự án và chương trình xây dựng và nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến đầu, đặc biệt là cán bộ vắc-xin, qua đó giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng ở các vùng nông thôn Việt Nam. Nhóm cũng tổ chức nhiều hội thảo trực tuyến và trực tiếp, phát triển và duy trì chuyên trang cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết về mặt chuyên môn và sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế và nhân viên y tế hỗ trợ nghiên cứu tại địa phương.

Tại hội thảo trực tuyến này, Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, Cố vấn Tâm lý, nhóm Kết nối Khoa Học với Công chúng và Cộng đồng, là một trong bốn diễn giả. Cùng với các chuyên gia khác trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, bác sĩ Phạm Ngọc Thanh đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng của mình về các khía cạnh tâm lý trong ngành chăm sóc sức khỏe. Cô cũng mang đến nhiều lời khuyên thiết thực để quản lý căng thẳng và duy trì sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện.

Hội thảo trực tuyến này cũng đề cập đến các phương pháp tiếp cận phi y tế, như các biện pháp trị liệu và cách chăm sóc bản thân tại nhà, với mục đích hỗ trợ nhân viên y tế tự khôi phục sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhóm chuyên gia cũng thảo luận vai trò của việc cung cấp kiến thức và các biện pháp hỗ trợ tâm lý nhằm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế.

Bạn có thể tải xuống bài thuyết trình của Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh tại hội thảo ở đây.

Xem bản ghi đầy đủ của hội thảo tại đây.

Skip to content