Phạm Ngọc Thanh (5)

Bs. Phạm Ngọc Thanh

Cố vấn tâm lý

Tại OUCRU, tôi đã thành viên của khoa Nhiễm Khuẩn Mới Nổi trong hai nghiên cứu về sự phát triển thần kinh của trẻ em bị nhiễm Enterovirus 71 với thang Bayley để đo sự phát triển của trẻ em dưới 3 tuổi được chuẩn hóa cho trẻ Việt Nam. Sau đó đến ngày hôm nay tôi thành viên của khoa Kết Nối Khoa học với Công chúng Cộng đồng từ năm 2012 . Tôi đã tham gia  nghiên cứu về Đời sống của người bệnh sau xuất viện một khảo sát về sức khỏe tâm trí của nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho bệnh viện này. Tôi đã tham gia viết quyển sách về quản cảm xúc cho người bệnh xuất viện sau khi được điều trị nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương một sách hướng dẫn các địa điểm chăm sóc sức khỏe tâm trí cho người bệnh tại Việt Nam.  

Lịch sử làm việc

2019

Nghiên cứu về Bayley III trẻ em Việt Nam

2016

Khảo sát về sức khỏe tâm trí của nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới , TP.Hồ Chí Minh

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content