Atika Rimainar

Atika Rimainar

Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng

Atika là điều phối viên nghiên cứu cho nghiên cứu COPCOV, một nghiên cứu dự phòng Chloroquine để ngăn ngừa COVID-19 trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Atika bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng với vị trí Cán bộ Báo cáo & Quản lý Dữ liệu và Cộng tác viên Nghiên cứu Lâm sàng tại một số công ty dược phẩm đa quốc gia và Tổ chức Nghiên cứu Hợp đồng (CRO).

Cô đã tham gia vào các nghiên cứu tương đương sinh học và có kinh nghiệm tiến hành phân tích dược động học. Cô có kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý thử nghiệm lâm sàng, bao gồm tính khả thi, khởi động, các hoạt động quản lý, bắt đầu, giám sát và kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II đến giai đoạn IV, bao gồm cả các nghiên cứu quan sát.

Lịch sử làm việc

2020

Gia nhập OUCRU

2007 – 2009

Dược sĩ, Học viện Teknologi Bandung, Tây Java, Indonesia

2003 – 2007

Skip to content