Krisin Chand

BS. Krisin Chand

Bác sĩ an toàn lâm sàng cấp cao

Tiến sĩ Krisin hiện đang phụ trách vai trò người quản lý các địa điểm nghiên cứu cho các thử nghiệm lâm sàng ở OUCRU Indonesia.

Ông lãnh đạo một nhóm thử nghiệm lâm sàng trong các nghiên cứu về primaquine ở binh lính và cộng đồng Indonesia, chẳng hạn như dự án “Cải thiện phương pháp chữa trị triệt để bệnh sốt rét do vivax (IMPROV)” ở Hanura, Lampung, Indonesia.

Ông đã tham gia vào các dự án thử nghiệm lâm sàng trong gần 25 năm. Ông cũng là một chuyên gia về sử dụng kính hiển vi với bệnh sốt rét và là giảng viên quốc tế về đào tạo sử dụng kính hiển vi sốt rét. Ông đã được trao tặng Giải thưởng Cống hiến vì đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu y học và điều tra lâm sàng tại các khu vực sốt rét lưu hành cao ở Armopa, Papua, bởi phòng thí nghiệm nghiên cứu y sinh quốc tế của quân đội Hoa Kỳ ở Jakarta.

Ông đã nhận được một số giải thưởng vì những đóng góp quan trọng của mình trong việc phát triển tiêu chuẩn kính hiển vi sốt rét và cung cấp dịch vụ y tế cho các trường hợp khẩn cấp sau Sóng thần trên đảo Nias và Động đất ở Yogyakarta.

 

Lịch sử làm việc

Giải thưởng

  • Giải thưởng Cống hiến vì đã hỗ trợ và hợp tác hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu y tế và điều tra lâm sàng trong Dự án Sốt rét Armopa SP2 (1997)
  • FSN cấp cao của quý cho NAMRU-2 (2005)
  • Giải thưởng Đóng góp xuất sắc cho tiêu chuẩn hóa kính hiển vi sốt rét (MR4) của NAMRU2 (2005)
  • Giải thưởng danh dự của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Indonesia cho dịch vụ và hỗ trợ ngoài nhiệm vụ cho các nạn nhân của trận động đất ở Yogyakarta (2006)
  • Giải thưởng mười năm phục vụ, Đại sứ quán Hoa Kỳ Jakarta Indonesia (2009)

Trình độ

Bác sĩ y khoa, Khoa Y, Đại học Padjajaran, Bandung, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Walter R J Taylor, Niamh Meagher, Benedikt Ley, Kamala Thriemer, Germana Bancone, Ari Satyagraha, Ashenafi Assefa, Krisin Chand, Nguyen Hoang Chau, Mehul Dhorda, Tamiru S Degaga, Lenny L Ekawati, Asrat Hailu, Mohammad Anwar Hasanzai, Mohammad Nader Naddim, Ayodhia Pitaloka Pasaribu, Awab Ghulam Rahim, Inge Sutanto, Ngo Viet Thanh, Nguyen Thi Tuyet-Trinh, Naomi Waithira, Adugna Woyessa, Arjen Dondorp, Lorenz von Seidlein, Julie A Simpson, Nicholas J White, J Kevin Baird, Nicholas P Day, Ric N Price
PLoS Negl Trop Dis
September 6, 2023
DOI: 10.1371/journal.pntd.0011522
Inge Sutanto, Amin Soebandrio, Lenny L Ekawati, Krisin Chand, Rintis Noviyanti, Ari Winasti Satyagraha, Decy Subekti, Yulia Widya Santy, Chelzie Crenna-Darusallam, Instiaty Instiaty, Waras Budiman, Catur Bidik Prasetya, Soroy Lardo, Iqbal Elyazar, Stephan Duparc, Eve Cedar, Katie Rolfe, Disala Fernando, Alessandro Berni, Sion Jones, Jorg-Peter Kleim, Kim Fletcher, Hema Sharma, Ana Martin, Maxine Taylor, Navin Goyal, Justin A Green, Lionel K Tan, J Kevin Baird
Lancet Infect Dis
May 23, 2023
DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00213-X
Taylor WRJ, Thriemer K, von Seidlein L, Yuentrakul P, Assawariyathipat T, Assefa A, Auburn S, Chand K, Chau NH, Cheah PY, Dong LT, Dhorda M, Degaga TS, Devine A, Ekawati LL, Fahmi F, Hailu A, Hasanzai MA, Hien TT, Khu H, Ley B, Lubell Y, Marfurt J, Mohammad H, Moore KA, Naddim MN, Pasaribu AP, Pasaribu S, Promnarate C, Rahim AG, Sirithiranont P, Solomon H, Sudoyo H, Sutanto I, Thanh NV, Tuyet-Trinh NT, Waithira N, Woyessa A, Yamin FY, Dondorp A, Simpson JA, Baird JK, White NJ, Day NP, Price RN
Lancet
July 18, 2019
DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31285-1
Baird JK, Elyazar I, Basri H, Chand K, Richie TL, Hoffman SL, Palmieri JR, Franke-Villasante E, Fryauff DJ, Ohrt C, Punjabi N, Maguire JD, Dennis DT, Sutanto I, Andersen E, Sismadi P.
Am J Trop Med Hyg
August 1, 2013
DOI: 10.4269/ajtmh.13-0284
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content