BS. Suchita Shrestha

Nghiên cứu viên cấp cao

Tiến sĩ suchita Shrestha tập trung vào nghiên cứu COVID-19, các bệnh nhiễm trùng mới nổi, tình trạng kháng kháng sinh và vắc xin. Bà có bằng Cử nhân Y học & Cử nhân Phẫu thuật và bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng và đã đạt được những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Tiến sĩ suchita Shrestha đã tích cực tham gia vào một số dự án nghiên cứu do OUCRU thực hiện, bao gồm TyVAC (Đánh giá tác động của Vắc-xin kết hợp Vi-Polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh thương hàn ở trẻ em Nepal – thử nghiệm giai đoạn III), TyVOID (Đánh giá tác động trung hạn của Vắc-xin kết hợp Vi-Polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal), COPCOV (Chloroquine/Hydroxychloroquine Phòng ngừa Bệnh vi-rút Corona (COVID-19) trong Môi trường Chăm sóc Sức khỏe), và RECOVERY(Thử nghiệm Đánh giá ngẫu nhiên về trị liệu Covid-19).

Lịch sử làm việc

2020

Thành viên Ủy ban An toàn và Sức khỏe tại Nepal.

Với vai trò này, bà xem xét các Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP), các tài liệu chính sách và các tài liệu khác liên quan đến sức khỏe và an toàn. Suchita cung cấp hỗ trợ trong mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên OUCRU-NP.

2019 – 2020

Làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu tự do, nơi bà phát triển các đề xuất nghiên cứu cho Dự án Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em tại Khoa Nhi, Viện Y học, Đại học Tribhuvan và Viện Sức khỏe Trẻ em Kathmandu.

2017 – 2019

Làm việc với tư cách là Cán bộ Nghiên cứu Cao cấp cho Dự án Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em tại Viện Y học, Đại học Tribhuvan. Bác sĩ Suchita Shrestha có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Skip to content