Bui Bich Phuong – CTU

Bùi Bích Phượng

Điều phối viên nghiên cứu

Lịch sử làm việc

2019

Cô gia nhập OUCRU với tư cách là nhân viên hành chính và sau đó hoàn thành khóa Đào tạo Điều dưỡng nhờ vào quỹ đào tạo phi học thuật của OUCRU. Cô bắt đầu làm điều phối viên nghiên cứu vào năm 2019.

Cử nhân

Đại học Thương mại, chuyên ngành quản lý dự án và nhân sự.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content