Diana Debi Timoria

Diana Timoria

Cán bộ kết nối khoa học với cộng đồng

Diana rất tích cực trong việc giáo dục cộng đồng về một số bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết và COVID-19 bằng cách tiếp cận dựa vào địa phương nơi cô ấy sử dụng đối thoại hoặc ngôn ngữ địa phương để cung cấp tài liệu.

Cô đã làm việc trong một số tổ chức tập trung vào trẻ em, sức khỏe và xuất bản những câu chuyện từ làng.

Cô cũng có các hoạt động tình nguyện tập trung vào trẻ em và các vấn đề của phụ nữ, bao gồm thúc đẩy bình đẳng và vận động bảo vệ quyền của phụ nữ. Cô yêu thích văn học như một phương tiện truyền tải nhiều thông điệp liên quan đến các vấn đề xã hội. Cô đã xuất bản một tập truyện ngắn có tựa đề “Tanpa Judul” và thơ của cô đã được đọc trong một số bộ phim tài liệu ở Indonesia.

Lịch sử làm việc

2020

Gia nhập OUCRU Indonesia

2019

Được chọn tham gia “Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Indonesia 2019” trong sáu tháng ở New Zealand và nhận được một khoản tài trợ nhỏ cho nghiên cứu y tế truyền thống ở Sumba từ chương trình đó. Trong chương trình này, cô đã học thêm về phát triển bền vững và nhận được chứng chỉ của Trường Khoa học Xã hội và Chính sách Công tại Đại học Công nghệ Auckland.

Cử nhân

Cử nhân Y tế Công cộng, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content