Evoto

TS. Đồng Hữu Khánh Trình

Nhà nghiên cứu

Lịch sử làm việc

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Trinh Huu Khanh Dong, Joseph Donovan, Nghiem My Ngoc, Do Dang Anh Thu, Ho Dang Trung Nghia, Pham Kieu Nguyet Oanh, Nguyen Hoan Phu, Vu Thi Ty Hang, Nguyen Van Vinh Chau, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Le Van Tan, Guy E Thwaites, Ronald B Geskus
BMC Infect Dis
February 6, 2024
DOI: 10.1186/s12879-024-08992-z
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
Vu Quoc Dat, Lam Minh Yen, Huynh Thi Loan, Vu Dinh Phu, Nguyen Thien Binh, Ronald B Geskus, Dong Huu Khanh Trinh, Nguyen Thi Hoang Mai, Nguyen Hoan Phu, Nguyen Phu Huong Lan, Tran Phuong Thuy, Nguyen Vu Trung, Nguyen Trung Cap, Dao Tuyet Trinh, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Thu Van, Vy Thi Thu Luan, Tran Thi Quynh Nhu, Hoang Bao Long, Nguyen Thi Thanh Ha, Ninh Thi Thanh Van, James Campbell, Ehsan Ahmadnia, Evelyne Kestelyn, Duncan Wyncoll, Guy E Thwaites, Nguyen Van Hao, Le Thanh Chien, Nguyen Van Kinh, Nguyen Van Vinh Chau, H Rogier van Doorn, C Louise Thwaites, Behzad Nadjm
Clin Infect Dis
August 22, 2021
DOI: 10.1093/cid/ciab724
Skip to content