OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Hà Xuân Nam

Bác sĩ nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của anh là dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và ung thư và phân tích thống kê bằng lập trình R.

Anh cũng tham gia vào thử nghiệm RECOVERY (Đánh giá ngẫu nhiên liệu pháp COVID-19). Anh là tác giả đầu tiên của một số bài báo khoa học liên quan đến Covid-19 và ung thư.

Lịch sử làm việc

2020

Tiến sĩ Y học Dự phòng, Đại học Y Dược Huế

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content