ihsan-fadilah

Ihsan Fadilah

Nhà thống kê ứng dụng

Lịch sử làm việc

2021

Gia nhập OUCRU Indonesia với tư cách là một nhà thống kê ứng dụng và tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu y tế và sức khỏe dân số.

Chứng chỉ sau đại học

Chứng chỉ sau đại học về Mô hình thống kê ứng dụng và Tin học y tế, King’s College, London, Vương quốc Anh

Làm việc với tư cách là cộng tác viên nghiên cứu trong khoa thống kê sinh học tại King’s College London đồng thời được đào tạo thêm về mô hình thống kê ứng dụng.

Thạc sĩ

Thạc sĩ Khoa học Y tế Toàn cầu và Dịch tễ học, Đại học Oxford, Vương quốc Anh

 

Bác sĩ

Bác sĩ Y khoa, Đại học Diponegoro, Semarang, Trung Java, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Ihsan Fadilah, Bimandra A. Djaafara, Karina D. Lestari, Sri B. Fajariyani, Edi Sunandar, Billy G. Makamur, Beeri Wopari, Silas Mabui, Lenny L. Ekawati, Rahmat Sagara, Rosa N. Lina, Guntur Argana, Desriana E. Ginting, Maria E. Sumiwi, Ferdinand J. Laihad, Ivo Mueller, Jodie McVernon, J. Kevin Baird, Henry Surendra, Iqbal R.F. Elyazar
Lancet
August 4, 2022
DOI: 10.1016/j.lansea.2022.100051
Henry Surendra, Ngabila Salama, Karina D Lestari, Verry Adrian, Widyastuti Widyastuti, Dwi Oktavia, Rosa N Lina, Bimandra A Djaafara, Ihsan Fadilah, Rahmat Sagara, Lenny L Ekawati, Ahmad Nurhasim, Riris A Ahmad, Aria Kekalih, Ari F Syam, Anuraj H Shankar, Guy Thwaites, J Kevin Baird, Raph L Hamers, Iqbal R F Elyazar
BMJ Glob Health
June 1, 2022
DOI: 10.1136/bmjgh-2021-008329
Skip to content