OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Lê Thu Thủy

Kế toán cấp cao

Với vai trò kế toán cấp cao, cô chịu trách nhiệm quản lý tài chính của OUCRU Hà Nội.

Lịch sử làm việc

2006

Gia nhập OUCRU

Cử nhân

Cử nhân Kinh tế học của Học viện Ngân hàng, Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content