Zoo_Nguyen Thanh Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Trợ lý nghiên cứu

Vinh có nhiều kinh nghiệm về vi sinh lâm sàng và đã tham gia một số nghiên cứu lâm sàng tại OUCRU.

Ông cũng là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm đào tạo vi sinh lâm sàng, phục vụ sứ mệnh đào tạo của OUCRU trong một số dự án, bao gồm VIZIONs và chương trình Fleming. Các chương trình này cung cấp đào tạo cơ bản và nâng cao về vi sinh lâm sàng cho nhân viên phòng thí nghiệm chẩn đoán tại gần 30 bệnh viện trong mạng lưới.

Vinh cũng tham gia đào tạo cho cán bộ phòng thí nghiệm của ngành thú y.

Lịch sử làm việc

2015

Văn bằng Kỹ sư Công nghệ Sinh học tại Đại học Bách Khoa TP.HCM

2001

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM.

Đã tham gia OUCRU với tư cách là thành viên của phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Hoang NVM, Vinh NT, Campbell JI, Baker S, Tu NC, Trang PTP
VN Journal of Science & Technology Development
May 1, 2015
Le Van Tan, Le Hong Thai, Nguyen Hoan Phu, Ho Dang Trung Nghia, Ly Van Chuong, Dinh Xuan Sinh, Nguyen Duy Phong, Nguyen Thi Hoang Mai, Dinh Nguyen Huy Man, Vo Minh Hien, Nguyen Thanh Vinh, Jeremy Day, Nguyen Van Vinh Chau, Tran Tinh Hien, Jeremy Farrar, Menno D. de Jong, Guy Thwaites, H. Rogier van Doorn and Tran Thi Hong Chau
PLoS Negl Trop Dis
August 28, 2014
DOI: 10.1371/journal.pntd.0003127
Phan Vu Tra My, Corinne Thompson, Hoang Le Phuc, Pham Thi Ngoc Tuyet, Ha Vinh, Nguyen Van Minh Hoang, Pham Van Minh, Nguyen Thanh Vinh, Cao Thu Thuy, Tran Thi Thu Nga, Nguyen Thi Thu Hau, James Campbell, Nguyen Tran Chinh, Tang Chi Thuong, Ha Manh Tuan, Jeremy Farrar, and Stephen Baker
Emerg Infect Dis
June 1, 2013
DOI: 10.3201/eid1906.111862
Tra My PV, Lam HM, Thompson CN, Hoang Le P, Tuyet PT, Vinh H, Hoang NV, Van Minh P, Vinh NT, Thuy CT, Nga TT, Hau NT, Chinh NT, Thuong TC, Tuan HM, Campbell JI, Clements AC, Farrar J, Boni MF, Baker S.
Infect Genet Evol
April 21, 2013
DOI: 10.1016/j.meegid.2013.04.014
1 2
Skip to content