Thu Hang

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trợ lý nghiên cứu

Cô là trợ lý nghiên cứu về khoa học xã hội trong Dự án RESHAPE – Một nghiên cứu đa phương pháp nhằm tìm hiểu thái độ của sinh viên y khoa Việt Nam và quốc tế về nghiên cứu liên quan đến con người với Sốt xuất huyết Dengue là một ví dụ.

Đề tài tốt nghiệp của cô tập trung vào nhận thức và hành vi của sinh viên trong phòng ngừa COVID-19, và cô có mối quan tâm sâu sắc tới các vấn đề y tế công cộng, đạo đức y Sinh học, và chính sách y tế. Cô tham gia Dự án RESHAPE năm 2021, chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ và thực hiện các hoạt động kết nối, thu thập và xử lý dữ liệu định tính và định lượng. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia vào các nghiên cứu lâm sàng về giải phẫu học, sức khỏe tâm thần nhi khoa, và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Định hướng của cô là kết hợp khoa học xã hội trong các vấn đề y tế công cộng và chính sách y tế nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công bằng y tế, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực y tế hạn chế.

Dự án RESHAPE bao gồm ba phần chính: LEAF – Kết nối với các bên liên quan chính, SEED – Một đoàn hệ sinh viên y khoa Việt Nam, và BRANCH – Các nhóm sinh viên y khoa ở Palestine, Singapore, Anh Quốc, và một số quốc gia châu Á khác. Mục tiêu của dự án là tìm hiểu về nhận thức của cộng đồng về các nghiên cứu liên quan đến con người, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu thử thách trên người, nhằm đề xuất những hướng tiếp cận phù hợp và thực tế trong việc thiết kế các nghiên cứu y khoa trong tương lai.

Lịch sử làm việc

2021

Tham gia OUCRU

2015 – 2021

Tốt nghiệp Bác sĩ Y học Dự phòng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Skip to content