Shafira Permata Radiani

Shafira Permata Radiani

Trợ lý nghiên cứu

Shafira tốt nghiệp ngành Y tế công cộng, chuyên môn Dịch tễ học. Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là trong giám sát dự án và quản lý chương trình y tế. Cô quan tâm đến phân tích không gian và các yếu tố xã hội và môi trường.

Skip to content