Sushma Gyawali

Sushma Gyawali

Nhân viên nghiên cứu

Sushma Gywali quan tâm đến nghiên cứu sức khỏe tập trung vào bệnh truyền nhiễm và việc kết nối với cộng đồng.

Cô đã hoàn thành bằng Cử nhân Điều dưỡng tại Đại học Tribhuvan và làm điều dưỡng trong hơn ba năm tại Trường Cao đẳng Y tế Chitwan và TUTH.

Sau đó, cô hoàn thành bằng Thạc sĩ về Y tế Công cộng tại Đại học Tribhuvan, nơi cô làm thực tập sinh tại BNMT. Sushma cũng đã tham gia với tư cách là tình nguyện viên y tế công cộng để truy dấu người tiếp xúc và điều tra ca bệnh COVID-19.

Skip to content