2022 Wellcome Visit to OUCRU Ho Chi Minh & HTD

Ts. Dư Hồng Đức

Nghiên cứu sinh sau Tiến Sĩ

Tiến sĩ Dư Hồng Đức là nhà thống kê sinh học và dịch tễ học.

Anh đã có 15 năm làm việc và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, áp dụng thống kê sinh học, dịch tễ học, thiết kế nghiên cứu và phương pháp định lượng trong các nghiên cứu quan sát và can thiệp.

Mối quan tâm nghiên cứu của anh ấy được xây dựng từ kinh nghiệm đa dạng của anh ấy khi làm việc với các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các dấu hiệu sinh học dự đoán, mô hình tiên lượng, dữ liệu theo chiều dọc, các yếu tố quyết định sức khỏe, áp dụng trong các dự án nghiên cứu bệnh truyền nhiễm khác nhau được thực hiện tại OUCRU.

Lịch sử làm việc

2020

Gia nhập Nhóm Thống kê sinh học tại OUCRU.

Tiến sĩ

Nghiên cứu Y Khoa, Đại học Tasmania

Thạc sĩ

Dịch tễ học và thống kê sinh học, Đại học Melbourne, Australia.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content