(187GR) Liên kết kiểu gen và kiểu hình miễn dịch ở người để hiểu cơ chế bệnh sinh và cải thiện điều trị bệnh lao

Đơn vị tài trợ:
Quỹ Wellcome

Thời gian thực hiện:
2017 – 2023

Chủ nhiệm dự án:
PGS Nguyen Thuy Thuong Thuong

Địa điểm nghiên cứu:
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
Bệnh viện Nhiệt Đới
Các tổ chống lao quận ở TPHCM, VN

Nghiên cứu này nhằm mục đích liên kết kiểu gen và kiểu hình miễn dịch của con người để hiểu cơ chế bệnh sinh và cải thiện điều trị bệnh lao.

Bối cảnh nghiên cứu

Sự hiểu biết hạn chế về cơ chế bệnh sinh của bệnh lao đã làm cản trở sự phát triển các phương pháp điều trị bệnh lao hiệu quả. Nói chung, các biến thể di truyền của vật chủ điều chỉnh phản ứng miễn dịch đối với nhiễm trùng và cũng thúc đẩy cơ chế bệnh sinh miễn dịch của bệnh, điều này có thể dẫn đến kết quả xấu.

Mục tiêu

Nghiên cứu này sẽ giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu:

Liệu pháp dexamethasone trong bệnh lao màng não (LMN) ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phiên mã của phản ứng miễn dịch, thanh thải vi khuẩn và tỷ lệ sống/chết?

Chúng tôi sẽ xem xét các loại tế bào máu và dịch não tủy và tìm hiểu quá trình phiên mã máu toàn phần bằng cách sử dụng RNA-Seq. Dữ liệu hồ sơ phiên mã sẽ được phân tích cùng với dữ liệu tiêu diệt vi khuẩn và kết quả sống còn để hiểu nhiều yếu tố di truyền và miễn dịch trong sinh bệnh học lao và hiệu quả của dexamethasone trong điều trị TBM.

Có thể sử dụng kiểu gen Leukotriene A4 hydrolase (LTA4H) để dự đoán hệ phiên mã gây viêm trong LMN không? Những gen bổ sung nào liên quan đến sự sống còn có liên quan đến bộ phiên mã gây viêm?

RNA-Seq sẽ được thực hiện trên máu của các bệnh nhân LMN với ba kiểu gen LTA4H để xác định các dấu hiệu phiên mã máu của họ. Điều này cho phép chúng tôi:

  • xác nhận xem kiểu gen LTA4H có thể là một yếu tố dự đoán khả năng đáp ứng điều trị hay không;
  • củng cố sự hiểu biết về vai trò sinh học của gen trong quá trình viêm;
  • liên kết số lượng biểu hiện gen và kiểu gen vật chủ đối với các gen mới tham gia vào các hoạt động miễn dịch.

Công việc này sẽ mang lại những hiểu biết mới về sinh lý bệnh lao và tối ưu hóa điều trị.

Những biến thể của vật chủ và đáp ứng miễn dịch phiên mã có liên quan đến việc tiêu diệt vi khuẩn và kết quả xấu trong lao phổi?

Chúng tôi sẽ điều tra sự thay đổi của hệ gen phiên mã trong quá trình điều trị LMN và lao phổi. Kết quả lâm sàng (đáp ứng điều trị, tái phát và thất bại) sẽ được phân tích cùng với dữ liệu phiên mã để hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh miễn dịch, xác định các dấu ấn sinh học tiềm năng của cơ chế bệnh sinh lao và xác định ảnh hưởng của kiểu gen vật chủ đối với đáp ứng điều trị.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

HTD-updated logo

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

PNTH

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Skip to content