Khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn trong đường tiêu hoá trẻ em

Trong nghiên cứu này chúng tôi quan tâm đến lưu hành của vi sinh tạo bào tử, vi sinh yếm khí và hiếu khí, cũng như vi sinh kháng thuốc trong mẫu phân trẻ sơ sinh và trẻ em để hiểu rõ hơn về tính cạnh tranh của vi sinh trong đường ruột trẻ em khỏe mạnh.

Hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ nhỏ, được thiết lập bởi sự tiếp xúc của trẻ với môi trường trong và sau sinh, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ thông qua tác động đến hệ miễn dịch của trẻ. Sự tiếp nhận một loại vi sinh nào đó có thể dẫn đến kém tiếp nhận vi sinh khác. Tính kháng thuốc của vi sinh thường quy cũng có thể bị thay đổi do việc sử dụng kháng sinh của trẻ. Trong nghiên cứu này chúng tôi quan tâm đến lưu hành của vi sinh tạo bào tử, vi sinh yếm khí và hiếu khí, cũng như vi sinh kháng thuốc trong mẫu phân trẻ sơ sinh và trẻ em để hiểu rõ hơn về tính cạnh tranh của vi sinh trong đường ruột trẻ em khỏe mạnh.

Loading...
Skip to content