Khảo sát sự lưu hành của vi khuẩn đề kháng colistin trong cộng đồng chăn nuôi và mối tương quan di truyền với chủng gây bệnh (COCOON)

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khảo sát sự tồn tại lâu dài của vi khuẩn đề kháng colistin trong trại chăn nuôi và người chăn nuôi. Đồng thời, nghiên cứu cũng khảo sát mối tương quan di truyền của các gen đề kháng kháng sinh giữa các chủng vi khuẩn phân lập từ các mẫu liên quan đến trại chăn nuôi và các chủng vi khuẩn thu nhận từ bệnh viện ở các nước trong khu vực châu Á.

Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đã được ghi nhận gây tác động đến sức khoẻ cộng đồng.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng colistin cho dự phòng và điều trị nhiễm trùng vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae trong chăn nuôi gà ngày càng được lưu ý bởi kháng sinh này hiện nay đã được tái sử dụng trên người như liệu pháp cuối cùng cho điều trị nhiễm trùng Gram âm đa kháng thuốc.

Loading...
Skip to content