Kết Nối Công Chúng và Hỗ Trợ các Nghiên Cứu về Viêm Gan

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có 10-15% dân số Việt Nam mắc viêm gan siêu vi gây ra, trong đó có 1,07 triệu người mắc bệnh viêm gan C. Hơn 90% những người có vi-rút viêm gan C không biết mình dương tính với viêm gan C.

Từ năm 2018, OUCRU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã hợp tác trong các th nghiệm lâm sàng về viêm gan C.

Cho đến nay, các th nghiệm lâm sàng của OUCRU tuyển người tham gia trong nhóm bệnh nhân đang điều trị bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM. Những người tham gia biết được mình có vi-rút viêm gan C, biến chứng do bệnh mang lại, và mong muốn tham gia th nghiệm để được điều trị. 

Trong khi các th nghiệm lâm sàng của OUCRU nghiên cứu tính hiệu quả của các chiến lược điều trị có thể được s dụng để điều trị cho các nhóm cộng đồng yếu thế (ví dụ: liệu pháp điều trị ngắn hạn hoặc ngắt quãng); chúng tôi mong muốn có thể giúp các nhóm cộng đồng khó tiếp cận (người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, gái mại dâm cũng như các cộng đồng có thu nhập thấp) có cơ hội được kết nối tốt hơn với các th nghiệm này.

Phòng Khoa Học Xã Hội và phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng của OUCRU hiện đang làm việc với các nhóm ít được đại diện này bằng cách s dụng phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng (community-based participatory research – CBPR). 

Mục đích của phương pháp này là tạo cơ hội cho cộng đồng tự hoạch định chiến lược cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc và điều trị cho nhóm dân số có nguy cơ cao mắc viêm gan siêu vi.

Dự án Cải Thiện Đối Thoại với Nhóm Cộng Đồng Yếu Thế và Có Nguy Cơ Cao Nhiễm Viêm Gan C Sử Dụng Phương Pháp Nghiên cứu Có Sự Tham Gia của Cộng Đồng

Loading...
Skip to content