SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội thảo chia sẻ kết quả dự án nâng cao tỷ lệ tiêm chủng của OUCRU tại Đắk Lắk

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2023, OUCRU và CDC Đắk Lắk đã tổ chức một sự kiện để kỷ niệm những tiến bộ đạt được trong việc cải thiện tỷ lệ tiêm chủng trong các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của tỉnh. 

Previous slide
Next slide
Skip to content