Theo dõi tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tại tâm dịch COVID-19 ở Indonesia (TREMOR)

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Iqbal Elyazar

Địa điểm nghiên cứu: 8 thành phố ở Indonesia (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Denpasar)

Người dân Indonesia đã chịu thiệt hại nặng nề do COVID-19. Tác nhân gây bệnh, vi-rút SARS-CoV-2, đã được xác nhận xuất hiện ở tất cả 34 tỉnh thành. Tính từ khi các ca bệnh đầu tiên ở Indonesia được báo cáo vào ngày 2/3/2020, gần 250.000 trường hợp và 9.500 trường hợp tử vong đã được xác nhận là do COVID-19. Cả hai con số này đều thấp hơn thực tế do năng lực chẩn đoán vô cùng hạn chế.

Chúng tôi biết rằng tình trạng tồn đọng quá nhiều xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 làm tăng thời gian trả kết quả thêm ít nhất 1-2 tuần và nhiều (hầu hết) bệnh nhân đã tử vong trước khi có kết quả khẳng định chẩn đoán. Những bệnh nhân đó được chôn cất theo diện nghi ngờ do COVID-19 và theo các quy trình đặc biệt, ví dụ, bọc ni lông kín thay vì làm sạch theo nghi lễ và quấn vải theo phong tục tôn giáo.

Do khả năng chẩn đoán cực kỳ hạn chế, chúng tôi mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận số liệu về chôn cất và hỏa táng, hoặc các số liệu khác về tử vong do mọi nguyên nhân, ở các thành phố này để bắt đầu phân tích mức độ thiệt hại về người do COVID-19 gây ra như một phương pháp đo lường mức độ lây truyền và tác động của việc lây truyền SARS-CoV-2. Khi thực hiện thành công hoạt động này, chúng ta sẽ có thể triển khai các cuộc khảo sát rộng hơn về tỷ lệ tử vong do COVID-19. Đề cương của chúng tôi sẽ chứng minh mức độ khả dụng và giá trị của các phương pháp được áp dụng.

Mục tiêu:

Xác định tỷ lệ tử vong vượt mức và tìm hiểu về tình hình tử vong liên quan đến COVID-19 tại tám trung tâm đô thị ở Indonesia. Cụ thể:

  • Tổng hợp dữ liệu tử vong hàng tuần do mọi nguyên nhân, phân tầng theo độ tuổi và giới tính của tất cả tám thành phố từ tháng 1 năm 2015 cho đến nay; việc báo cáo hàng tuần duy trì cho đến tháng 3 năm 2021.
  • Tổng hợp dữ liệu báo cáo hàng tuần liên quan đến các ca tử vong nghi do COVID-19, cùng với các trường hợp đã được khẳng định nhiễm và tử vong do COVID-19 theo độ tuổi và giới tính.
  • Đối với mỗi thành phố, tính toán tỷ lệ tử vong vượt mức do COVID-19 hàng tháng so với số ca tử vong nghi ngờ và được xác nhận.
  • Báo cáo những kết quả này cho các cơ quan chính phủ quản lý khủng hoảng COVID-19.

Kết quả cho đến nay: 

Elyazar I, Surendra H, Ekawati L et al. Excess mortality during the first ten months of COVID-19 epidemic at Jakarta, Indonesia. [Internet] 2020;Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.14.20248159v1