Iqbal Elyazar

TS. Iqbal Elyazar

Quản lý chương trình dịch tễ học và không gian địa lý

Iqbal đã tập trung nghiên cứu thống kê sinh học, giám sát dịch bệnh, dịch tễ học không gian và các chiến lược loại trừ bệnh sốt rét trong 17 năm.

Anh đặt mục tiêu phát triển một khung định lượng cho việc di chuyển của con người và đánh giá tính khả thi của việc loại trừ bệnh sốt rét ở Indonesia. Công việc sẽ ưu tiên ba lĩnh vực: sử dụng dữ liệu điện thoại di động để khám phá các mô hình di chuyển của con người trên quần đảo, xác định các nguồn có khả năng xảy ra, rủi ro và số ca mắc bệnh sốt rét nhập khẩu, và lập bản đồ tính khả thi trong hoạt động và những hạn chế trong việc loại trừ bệnh sốt rét.

Nghiên cứu này sẽ rất cần thiết để cải thiện toàn diện các chiến lược phòng chống sốt rét dựa trên bằng chứng quốc gia để đạt đến giai đoạn tiền loại trừ vào năm 2020 và không còn bệnh sốt rét vào năm 2030.

Lịch sử làm việc

2013

Các giải thưởng và học bổng Khóa Lãnh Đạo: Khoa Học Diệt trừ bệnh tật. Viện Sức khỏe Toàn cầu, Barcelona, Viện Y tế Công cộng Nhiệt đới Thụy Sĩ và Trường Y tế Công cộng Harvard. Barcelona, Tây Ban Nha.

2012

Nhận được học bổng từ Wellcome Trust về Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới.

2010

Giải thưởng đi lại Hội nghị chuyên đề quốc tế về sức khỏe không gian địa lý, Melbourne, Australia.

2009

Giải thưởng đi lại Cuộc họp của Hiệp hội Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Hoa Kỳ lần thứ 58, Washington DC, Hoa Kỳ.

Tiến sĩ

Tiến sĩ Khoa Y, Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Học bổng Tiến sĩ Chương trình Y tế Toàn cầu của Đại học Oxford – Li Ka Shing Foundation.

Thạc sĩ Y tế Công cộng

Thạc sĩ Y tế Công cộng về Tin học Y tế, Khoa Y tế Công cộng. Đại học Indonesia, Jakarta, Indonesia

Cử nhân

Cử nhân Khoa học Thống kê, Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Đại học Nông nghiệp Bogor, Bogor, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Bronner P Gon%E7alves, Waasila Jassat, Joaqu%EDn Baruch, Madiha Hashmi, Amanda Rojek, Abhishek Dasgupta, Ignacio Martin-Loeches, Luis Felipe Reyes, Chiara Piubelli, Barbara Wanjiru Citarella, Christiana Kartsonaki, Benjamin Lef%E8vre, Jos%E9 W L%F3pez Revilla, Miles Lunn, Ewen M Harrison, Moritz U G Kraemer, Sally Shrapnel, Peter Horby, Zeno Bisoffi, Piero L Olliaro, Laura Merson; ISARIC Clinical Characterisation Group
September 21, 2023
DOI: 10.1016/j.medj.2023.08.005
Kamala Thriemer, Robert James Commons, Megha Rajasekhar, Tamiru Shibiru Degaga, Krisin Chand, Nguyen Hoang Chau, Ashenafi Assefa, Mohammad Nader Naddim, Ayodhia Pitaloka Pasaribu, Awab Ghulam Rahim, Inge Sutanto, Tran Tinh Hien, Asrat Hailu, Mohammad Anwar Hasanzai, Lenny L Ekawati, Adugna Woyessa, Tedla Teferi, Naomi Waithira, Walter R J Taylor, Benedikt Ley, Arjen Dondorp, J Kevin Baird, Nicholas J White, Nicholas P Day, Ric N Price, Julie A Simpson, Lorenz von Seidlein
BMC Med Res Methodol.
September 4, 2023
DOI: 10.1186/s12874-023-02022-3
Inge Sutanto, Amin Soebandrio, Lenny L Ekawati, Krisin Chand, Rintis Noviyanti, Ari Winasti Satyagraha, Decy Subekti, Yulia Widya Santy, Chelzie Crenna-Darusallam, Instiaty Instiaty, Waras Budiman, Catur Bidik Prasetya, Soroy Lardo, Iqbal Elyazar, Stephan Duparc, Eve Cedar, Katie Rolfe, Disala Fernando, Alessandro Berni, Sion Jones, Jorg-Peter Kleim, Kim Fletcher, Hema Sharma, Ana Martin, Maxine Taylor, Navin Goyal, Justin A Green, Lionel K Tan, J Kevin Baird
Lancet Infect Dis
May 23, 2023
DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00213-X
1 2 13
Skip to content