Jennifer Van Nuil

Họ & tên
TS. Jennifer Van Nuil

Vị trí
Nhà nghiên cứu về Đạo đức Y tế Toàn cầu

 

Tiểu sử

TS Jennifer Ilo Van Nuil là một nhà nhân chủng học y tế tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, Việt Nam. Jennifer rất quan tâm đến các mối quan hệ giữa các can thiệp, chính trị toàn cầu và thực hành y tế. Mối quan tâm nghiên cứu chính của cô bao gồm nhân chủng học về y sinh, bệnh truyền nhiễm, sức khỏe toàn cầu và lý thuyết xã hội. Jennifer đã làm nghiên cứu ở Rwanda trong hơn mười năm và đã làm việc tại Việt Nam trong hai năm qua. Công việc trước đây của cô bao gồm nghiên cứu nhân chủng học với các thành viên của Hiệp hội hỗ trợ HIV ở Rwanda, nghiên cứu tính chấp nhận trong các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các can thiệp sức khỏe của phụ nữ ở Kigali, Rwanda và nghiên cứu định tính về tìm kiếm biện pháp chăm sóc và điều trị cho người mắc bệnh viêm gan C ở Rwanda. Những nỗ lực nghiên cứu chính của Jennifer tại thời điểm này bao gồm khám phá ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa xã hội tới con đường tiếp cận với thuốc điều trị viêm gan vi-rút thông qua các thử nghiệm lâm sàng sau khi thuốc ra thị trường ở miền Nam Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp tham dự cộng đồng trên các cộng đồng có nguy cơ mắc bệnh viêm gan vi-rút ở TP HCM và khu vực lân cận, và nghiên cứu xung quanh trải nghiệm về COVID-19 và tác động của các biện pháp ứng phó của địa phương, quốc gia, toàn cầu trong các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, Nepal và Indonesia.