Đặc điểm lâm sàng, quản lý và kết cục của bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia: Đề cương phân tích đặc điểm lâm sàng (nghiên cứu INACO)

Nhà tài trợ: Đại học Oxford và Quỹ Wellcome

Nghiên cứu viên chính: PGS. Raph Hamers

Địa điểm nghiên cứu: Jakarta, Indonesia

Cộng tác cùng:

  • Anis Karuniawati, Khoa Y, Đại học Indonesia
  • Dwi Utomo, Bệnh viện Pasar Minggu
  • Robert Sinto, Bệnh viện Carolus
  • Vera Irawany, Bệnh viện Fatmawati
  • Ayodhia Pitaloka Pasaribu, Đại học Bắc Sumatra.

Đại dịch toàn cầu COVID-19/SARS-CoV-2 có ảnh hưởng khác nhau đến các nước thu nhập trung bình và thấp, nhưng vẫn còn thiếu những nghiên cứu được thiết kế nghiêm ngặt về quản lý lâm sàng và hệ quả của nó lên các nước này. Với dân số đứng thứ 4 thế giới (270 triệu người), Indonesia đang đối mặt với những thách thức to lớn, đặc biệt là ở Jakarta, và các điểm nóng khác, với tỉ lệ tử vong cao nhất trong khu vực.

Các hướng tiếp cận một cách hệ thống thực sự cần thiết để “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” bằng cách mô tả các mô hình lâm sàng, quản lý và kết cục của bệnh nhân COVID-19 nhập viện, phân tích trong bối cảnh quốc tế để không ngừng cải thiện biện pháp ứng phó của quốc gia với dịch bệnh.

Dự án triển khai một nghiên cứu quan sát thuần tập tiến cứu trên các bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại nhiều bệnh viện ở Jakarta và Medan, có liên kết với một số cơ sở tại các thành phố khác ở Indonesia, để có thể tạo ra các bằng chứng cực kỳ cần thiết này. Dữ liệu lâm sàng đã được chia sẻ với nền tảng ISARIC để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu trên toàn cầu. Công trình này cũng thiết lập một nền tảng nghiên cứu cho các nghiên cứu phụ về cơ chế bệnh học và nghiên cứu can thiệp điều trị, bao gồm việc sử dụng các thiết bị đeo để theo dõi bệnh nhân, dấu hiệu viêm và giám sát bộ gen SARS-CoV-2.

Mục  tiêu cụ thể:
Mô tả các mô hình lâm sàng, mức độ nặng và cách quản lý hiện tại đối với bệnh nhân mắc COVID-19, tiên đoán kết cục của bệnh và xác định các yếu tố liên quan ở Indonesia.
Cung cấp thông tin cho hoạt động khám chữa bệnh tại địa phương và chính sách quốc gia trên cơ sở các bằng chứng này và xác định các lỗ hổng cụ thể trong quy trình chăm sóc.
Thiết lập một nền tảng nghiên cứu lâm sàng về COVID-19 cho nghiên cứu và thử nghiệm.