BS. Aastha Ghimire

Cán bộ y tế và giám sát viên

Với nền tảng học thuật về Cử nhân Y khoa và cử nhân phẫu thuật, Tiến sĩ Aastha đóng góp tích cực cho nhiều dự án khác nhau như nghiên cứu ACT Nam Á (Thử nghiệm điều trị thương hàn bằng Azithromycin và Cefixime ở Nam Á), FIND (Tăng cường tiếp cận đổi mới chẩn đoán cần thiết cho phòng chống UHC và AMR), và ACORN-2 (Mạng giám sát kháng kháng sinh theo định hướng lâm sàng giai đoạn 2).

Lịch sử làm việc

2022

Gia nhập OUCRU Nepal

Skip to content