BS. Bimal Bista

Nhân viên y tế

Trọng tâm và mối quan tâm nghiên cứu của Tiến sĩ Bimal Bista nằm ở các bệnh lưu hành hoặc các bệnh có khả năng trở thành dịch bệnh/tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Ông cũng đã tham gia vào việc phát triển các giao thức và hướng dẫn quản lý bệnh nhân chăm sóc quan trọng.

Bác sĩ Bista bắt đầu sự nghiệp y tế của mình bằng bằng Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật Kể từ đó, anh đã có được kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này khi làm việc với tư cách là một nhân viên y tế trong Phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Patan.

Skip to content