Karina-Dian-Lestari

Karina Dian Lestari

Cán bộ thống kê sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu của cô là thống kê, quản lý dữ liệu và lập bản đồ dịch bệnh.

Cô đã được giao nhiệm vụ phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về loại trừ bệnh sốt rét ở Indonesia bằng cách quản lý dữ liệu bệnh sốt rét cho hơn 60.000 ngôi làng, thu thập các khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh sốt rét từ năm 1985 và phân tích chuỗi xu hướng của dữ liệu bệnh sốt rét ở cấp huyện.

Cô ấy đã đóng góp đáng kể vào việc định vị địa lý hơn 40.000 cơ sở y tế để phân tích tính khả dụng của các dịch vụ sốt rét. Cô cũng tập hợp cơ sở dữ liệu toàn cầu về Aedes aegypti Aedes albopictus xuất hiện ở Indonesia.

Lịch sử làm việc

2014

Gia nhập OUCRU Indonesia

Cử nhân

Cử nhân Khoa học Thống kê, Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Đại học Nông nghiệp Bogor, Bogor, Indonesia

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Ihsan Fadilah, Bimandra A. Djaafara, Karina D. Lestari, Sri B. Fajariyani, Edi Sunandar, Billy G. Makamur, Beeri Wopari, Silas Mabui, Lenny L. Ekawati, Rahmat Sagara, Rosa N. Lina, Guntur Argana, Desriana E. Ginting, Maria E. Sumiwi, Ferdinand J. Laihad, Ivo Mueller, Jodie McVernon, J. Kevin Baird, Henry Surendra, Iqbal R.F. Elyazar
Lancet
August 4, 2022
DOI: 10.1016/j.lansea.2022.100051
Henry Surendra, Ngabila Salama, Karina D Lestari, Verry Adrian, Widyastuti Widyastuti, Dwi Oktavia, Rosa N Lina, Bimandra A Djaafara, Ihsan Fadilah, Rahmat Sagara, Lenny L Ekawati, Ahmad Nurhasim, Riris A Ahmad, Aria Kekalih, Ari F Syam, Anuraj H Shankar, Guy Thwaites, J Kevin Baird, Raph L Hamers, Iqbal R F Elyazar
BMJ Glob Health
June 1, 2022
DOI: 10.1136/bmjgh-2021-008329
Bimandra A Djaafara, Charles Whittaker, Oliver J Watson, Robert Verity, Nicholas F Brazeau, Widyastuti, Dwi Oktavia, Verry Adrian, Ngabila Salama, Sangeeta Bhatia, Pierre Nouvellet, Ellie Sherrard-Smith, Thomas S Churcher, Henry Surendra, Rosa N Lina, Lenny L Ekawati, Karina D Lestari, Adhi Andrianto, Guy Thwaites, J Kevin Baird , Azra C Ghani, Iqbal R F Elyazar, Patrick G T Walker
BMC Med
June 18, 2021
DOI: 10.1186/s12916-021-02016-2
1 2
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content