Evoto

PGS. Ronald Geskus

Trưởng nhóm thống kê sinh học

Tại OUCRU, Tiến sĩ Ronald Geskus hỗ trợ trực tiếp cho các nghiên cứu sinh Tiến sĩ và các nhà nghiên cứu cấp cao, đồng thời nâng cao kiến ​​thức thống kê của họ thông qua giảng dạy. Ông đã đào tạo các nhân viên cấp dưới của nhóm thống kê sinh học trở thành những nhà thống kê độc lập.

Hiểu biết về các phương pháp thống kê và cách giả định và lập luận sử dụng các phương pháp thống kê là cực kì quan trọng trong các nghiên cứu định lượng, giúp phân tích chính xác các số liệu mà nghiên cứu thu thập được.

Ronald Geskus: Thống kê sinh học cho nghiên cứu lâm sàng – NDM Oxford trên Vimeo.

TS. Geskus lấy cảm hứng từ việc sử dụng các phương pháp thống kê để hiểu nguyên do và ý nghĩa của các dữ liệu mà nghiên cứu thu thập được. Mối quan tâm của ông là ứng dụng thống kê trong y học và dịch tễ học, đặc biệt là trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm. Ông đã có những đóng góp cho i) mô hình dữ liệu phức tạp về thời gian đến sự kiện (rủi ro cạnh tranh, mô hình đa trạng thái), ii) các mô hình cho dữ liệu theo chiều dọc phức tạp, iii) dự đoán dựa trên các giá trị đánh dấu được cập nhật theo thời gian, iv) suy luận nhân quả, và v) nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu.

 

Lịch sử làm việc

2017

Gia nhập OUCRU

Trở thành Phó Giáo sư tại Đại học Oxford.

2005 – 2016

1995 – 2016

Nhà thống kê cao cấp, Sở Y tế Công cộng Amsterdam

1989

Thạc sĩ Toán học, Đại học Amsterdam

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Trinh Huu Khanh Dong, Joseph Donovan, Nghiem My Ngoc, Do Dang Anh Thu, Ho Dang Trung Nghia, Pham Kieu Nguyet Oanh, Nguyen Hoan Phu, Vu Thi Ty Hang, Nguyen Van Vinh Chau, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Le Van Tan, Guy E Thwaites, Ronald B Geskus
BMC Infect Dis
February 6, 2024
DOI: 10.1186/s12879-024-08992-z
Duc Hong Du, Ronald B Geskus, Yanlin Zhao, Luigi Ruffo Codecasa, Daniela Maria Cirillo, Reinout van Crevel, Dyshelly Nurkartika Pascapurnama, Lidya Chaidir, Stefan Niemann, Roland Diel, Shaheed Vally Omar, Louis Grandjean, Sakib Rokadiya, Arturo Torres Ortitz, Nguyen Huu Lan, Dang Thi Minh Ha, E Grace Smith, Esther Robinson, Martin Dedicoat, Le Thanh Hoang Nhat, Guy E Thwaites, Le Hong Van, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Timothy M Walker
Plos Global Public Health
December 20, 2023
DOI: 10.1371/journal.pgph.0001788
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
1 2 13
Skip to content