OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Trịnh Thị Mến

Điều dưỡng nghiên cứu

Ngoài việc đóng góp cho nghiên cứu khoa học, cô còn giữ vai trò là điều dưỡng nghiên cứu. Cô quan tâm đến nghiên cứu điều dưỡng và y tế công cộng.

Lịch sử làm việc

2020

Gia nhập OUCRU Hà Nội

Thạc sĩ Quản lý chất lượng bệnh viện, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội

2010

Tốt nghiệp Đại học Điều dưỡng Nam Định

Skip to content