Dr Bidhya Sharma

TS. Bidhya Sharma

Nhân viên nghiên cứu y tế

Bidhya Sharma đã làm việc với tư cách là Cán bộ nghiên cứu y tế tại OUCRU Nepal trong bốn năm qua.

Trước khi đảm nhiệm vai trò của mình tại OUCRU, cô ấy đã làm việc với tư cách là Cán bộ y tế tại khoa Nội/phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Patan trong một năm.

Ngoài công việc lâm sàng của mình, Bidhya cũng đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về Làm mẹ an toàn, Kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe trẻ sơ sinh và Kiểm soát thuốc lá ở các quận khác nhau. Cô ấy đã từng là người hỗ trợ cho các Chương trình Kế hoạch hóa Gia đình, Làm mẹ An toàn và Trẻ sơ sinh thông qua Vận động chính sách ở quận Saptari, cả ở các thành phố đô thị và nông thôn.

Bidhya Sharma là thành viên của Hiệp hội Y khoa Nepal (NMA).

Skip to content