2022 Picture Day

TS. James Watson

Nghiên cứu sinh sau Tiến Sĩ

Tiến sĩ James Watson là một nhà thống kê quan tâm đến việc cải thiện việc điều trị các bệnh truyền nhiễm có tầm quan trọng đối với sức khỏe toàn cầu.

Công việc chính của ông tập trung vào bệnh sốt rét nghiêm trọng, đáng chú ý là cải thiện định nghĩa về bệnh sốt rét nghiêm trọng ở những vùng sốt rét lan truyền cao. Chúng tôi đã ước tính rằng một phần ba trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh sốt rét nặng ở những nơi có khả năng lây truyền cao, trên thực tế, có một nguyên nhân khác gây ra bệnh nặng.

Ngoài ra, anh ấy còn là điều tra viên và nhà thống kê nghiên cứu cho PLATCOV, một thử nghiệm nền tảng mô tả tác dụng kháng vi-rút in vivo của các loại thuốc mới hoặc được tái sử dụng cho COVID-19; và dự án CHARM, nhằm mục đích phát triển một phương pháp mới để đánh giá các loại thuốc chống ký sinh trùng mới để điều trị bệnh Chagas.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content