Bệnh tay chân miệng ở Indonesia (Nghiên cứu HFMD)

Chủ nhiệm dự án:
Ungke Anton JayaRaph Hamers

Đơn vị tài trợ:
Quỹ Wellcome

Địa điểm nghiên cứu chính:
Medan, North Sumatra và Denpasar, Bali

Thời gian thực hiện:
Tháng 1/2023 – Tháng 1/2024

Nghiên cứu nhằm mục đích mô tả đặc điểm nguyên nhân virus của các trường hợp lâm sàng của bệnh TCM, hiện diện tại các cơ sở y tế ở Medan và Denpasar.

Bối cảnh nghiên cứu

Bệnh tay chân miệng (TCM) là một trong những bệnh thường gặp ở trẻ em do nhiều tuýp huyết thanh của vi rút đường ruột gây ra. Mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh TCM được coi là nhẹ và tự hết, thường hồi phục sau 5-6 ngày, nhưng một phần nhỏ bệnh nhân bị biến chứng nặng, chẳng hạn như các biểu hiện về tim phổi và thần kinh có thể gây tử vong. Bệnh TCM đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng ở Đông Nam Á và đôi khi có những đợt bùng phát lớn được báo cáo.

Indonesia, với dân số ước tính khoảng 275 triệu người, trong đó 33% là trẻ em, rất dễ bị bùng phát bệnh TCM. Tuy nhiên, cho đến nay, dữ liệu về bệnh TCM ở Indonesia rất hạn chế. Mặc dù các đợt bùng phát bệnh giống TCM thường xuyên được báo cáo ở nhiều khu vực, nhưng việc xác nhận xét nghiệm chỉ được tiến hành trong một đợt bùng phát ở Banjarmasin vào năm 2016, cho thấy Enterovirus A71 (EV-A71) là kiểu huyết thanh gây bệnh. EV-A71 có liên quan đến các biến chứng thần kinh nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong, nhưng còn thiếu dữ liệu có hệ thống về gánh nặng của nó đối với các nhóm dân cư Indonesia dễ bị nhiễm bệnh ở Indonesia.

Mục tiêu

Nghiên cứu nhằm mục đích mô tả đặc điểm nguyên nhân virus của các trường hợp lâm sàng của bệnh TCM, hiện diện tại các cơ sở y tế ở Medan và Denpasar. Các mục tiêu cụ thể là xác định và so sánh độ chính xác chẩn đoán của các loại mẫu khác nhau để chẩn đoán bệnh TCM, điều tra mối liên quan giữa các kiểu huyết thanh enterovirus, hồ sơ bệnh nhân và kết quả lâm sàng, đồng thời ước tính chi phí (gián tiếp và trực tiếp) của bệnh HFMD ở Indonesia.

Key Milestones / Activities

2023

Công tác chuẩn bị nghiên cứu hiện đang được tiến hành. Thu tuyển dự kiến bắt đầu vào quý 1 năm 2023.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

warmadewa logo

Khoa Khoa học Y tế và Sức khỏe, Đại học Warmadewa, Bali

Logo_of_North_Sumatra_University.svg

Khoa Y, Đại học Sumatra Utara

Skip to content