Khảo sát sự lưu hành của chủng Streptococcus pneumoniae trên trẻ em khoẻ mạnh trong cộng đồng và trẻ viêm phổi cộng đồng: tỉ lệ hiện diện và phổ kháng sinh nhạy cảm tại Việt Nam (CHANCES)

Nhà tài trợ
Pfizer

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Ngô Thị Hoa

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khảo sát sự phân bố tuýp huyết thanh (serotype) của các chủng S. pneumoniae (phế cầu) mang trùng trên mũi hầu và các chủng phế cầu liên quan đến bệnh (từ các mẫu bệnh phẩm), được phân lập từ trẻ khỏe mạnh có và không có chủng ngừa với vaccine PCV cũng như từ trẻ mắc viêm phổi cộng đồng.

S. pneumoniae (Phế cầu khuẩn) là vi khuẩn Gram dương, với đặc điểm sinh hóa là catalase âm tính và nhạy với optochin, được xem như một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi trong cộng đồng – bệnh cảnh gây tử vong cho hơn 0.8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi năm 2017.

Từ năm 2014, vaccine phế cầu PCV10 được đưa vào chương trình tiêm chủng không bắt buộc tại Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu khảo sát lưu hành của các chủng phế cầu mang trùng và gây bệnh sau khi vaccine PCV được lưu hành tại Việt Nam sẽ quan trọng để đánh giá khả năng bao phủ của vaccine tại Việt Nam. Từ đó làm cơ sở đánh giá tác động của vaccine đối với sự lưu hành các tuýp huyết thanh của chủng S. pneumoniae tại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khảo sát sự phân bố tuýp huyết thanh (serotype) của các chủng S. pneumoniae (phế cầu) mang trùng trên mũi hầu và các chủng phế cầu liên quan đến bệnh (từ các mẫu bệnh phẩm), được phân lập từ trẻ khỏe mạnh có và không có chủng ngừa với vaccine PCV cũng như từ trẻ mắc viêm phổi cộng đồng.

Skip to content