Sử dụng công nghệ Omics mới để hiểu sinh lý bệnh và cải thiện chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm hệ thần kinh trung ương

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Nguyễn Thụy Thương Thương
TS Hồ Đặng Trung Nghĩa

Thời gian thực hiện
2023 – 2026

Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả tính không đồng nhất của tế bào và vai trò của các quần thể tế bào khác nhau trong bệnh viêm màng não lao (TBM) và các bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (CNS) khác và kết quả điều trị.

Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (CNS) gây ra tỷ lệ tử vong và bệnh tật đáng kể trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC). Trong số tất cả các bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, viêm màng não do lao (TBM) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm màng não, với tỷ lệ tử vong hoặc tàn tật thần kinh được ghi nhận ở một nửa số trường hợp. Tuy nhiên, sinh lý bệnh và các yếu tố nguyên nhân dẫn đến kết quả điều trị kém ở bệnh nhân TBM vẫn chưa rõ ràng.

Cuộc cách mạng “omics” là một trong những cách có thể giúp khám phá cơ chế lây nhiễm bệnh lao và xác định các dấu ấn sinh học có tiềm năng chẩn đoán và điều trị. Công nghệ Omics có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, bao gồm cả phiên mã toàn bộ bộ gen hoặc đơn bào, giải trình tự RNA đơn bào (scRNAseq) và chuyển hóa. Một phương thức bổ trợ tiềm năng khác để chẩn đoán TBM là phát hiện các kháng thể (Abs) được tạo ra trong các phản ứng miễn dịch chống lại kháng nguyên Mtb.

Nhằm nâng cao hiểu biết về sinh lý bệnh, kết quả chẩn đoán và điều trị TBM và các bệnh truyền nhiễm CNS khác, chúng tôi đề xuất sử dụng các công nghệ omics mới, chẳng hạn như scRNAseq và chuyển hóa, cũng như phân tích kháng thể trong dịch não tủy (CSF), mẫu nước tiểu và máu từ TBM so với bệnh nhân không mắc lao phổi nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Mục tiêu chủ yếu

Mô tả tính không đồng nhất của tế bào và vai trò của các quần thể tế bào khác nhau trong bệnh viêm màng não lao (TBM) và các bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (CNS) khác, sinh lý bệnh và kết quả điều trị.

Mục tiêu thứ cấp

– Xác định các dấu ấn sinh học tiết niệu bằng chất chuyển hóa ở bệnh nhân lao phổi và các bệnh nhân nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương khác.

– Xác định căn nguyên nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương bằng kỹ thuật sinh học phân tử và huyết thanh học

Phương pháp

Đây là nghiên cứu đoàn hệ quan sát tiến cứu kéo dài 36 tháng trên những người trưởng thành nhập viện Bệnh Nhiệt đới (HTD), Thành phố Hồ Chí Minh, với nghi ngờ nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content