Anjana Tachamo

Điều dưỡng nghiên cứu

Anjana Tachamo là một điều dưỡng nghiên cứu quan tâm đến bệnh thương hàn, kháng kháng sinh và tác động của nhựa đối với sức khỏe, sức khỏe tâm thần, bệnh truyền nhiễm và bệnh mãn tính.

Cô đã hoàn thành năm năm phục vụ và cũng đã nhận được Giải thưởng Học bổng của Quỹ Farrar.

Anjana Tachamo cũng là Sơ cứu viên được đào tạo tại OUCRU và là thành viên Đội cứu hỏa của đơn vị OUCRU Nepal. Cô đã được đào tạo về cách sử dụng bình chữa cháy và kế hoạch sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn tại nơi làm việc.

Anjana Tachamo đã tham gia vào một số dự án nghiên cứu tại OUCRU, bao gồm STRATAA (Liên minh bệnh thương hàn chiến lược trên khắp châu Phi và châu Á), NUFIT (Thử nghiệm bệnh sốt không phân biệt ở Nepal), Nghiên cứu của NICU (Đơn vị chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh), FIND (Quỹ Chẩn đoán mới và sáng tạo), ACT Nam Á (Thử nghiệm điều trị bệnh thương hàn bằng Azithromycin và Cefixime ở Nam Á), ACORN-Giai đoạn 2 (Mạng lưới giám sát kháng kháng sinh theo định hướng lâm sàng) và AMS (Hiểu biết về các biến thể trong quản lý kháng sinh).

Lịch sử làm việc

2017

Gia nhập OUCRU Nepal

Skip to content